Woomanliness

"ŽENSTVÍ"
Kim Hutchison

Online seminář 
Woomanlines I
Woomanliness II

Podrobné info k jednotlivým kurzům Woomanliness I a Woomanliness II najdete níže.

Setkání s Kim je nezapomenutelné. Cením si její moudrosti a zkušeností, které dokáže ženám předat, a také její schopnosti se nacítit na konkrétní ženu a její situaci a přinášet nápomocné vhledy. Děkuji za možnost být součástí těchto obohacujících setkání v kruhu žen!

CO VÁM KURZ NABÍDNE

Kurz vám ukáže, jak se stát svým ženstvím, což je v podstatě naše vědomí, neustále se rozšiřující síla hluboké lásky, radosti, léčení, milosti, uvědomění si a schopnost být jedno v současném okamžiku s:
- naším fyzickým projevem (naše tělo)
- energií Duše
- energií osobnosti (kvality, které jsme si vybrali naplnit/být v tomto životě)
- energií Vesmíru.
Tyto 4 části jsou tím, z čeho se skládá/co vytváří náš celek, naši ucelenou energii.

Ženství ukazuje, co dělat a jak být právě tím, abyste se mohli postarat (ne kontrolovat) o vaše Já, váš život, vaši zkušenost a jak to učit/modelovat pro své děti, aby tak byly a dělaly to samé.
Kontrola pochází z emoční bezmocné mysli.

Ženství není být emoční (kontrola mysli). Místo toho, Ženství je být a vyzařovat hlubokou lásku, kterou jste, a tím být schopny dostávat a zažívat skutečnou lásku.

Ženství je rozšíření se za New Age, do své vrozené hluboké milosrdnosti, zdroje opravdové odvahy.

Ženství nás odvádí z mysli, bezmoci a utrpení, do našeho stavu milosti, krásy stvoření, stvoření vize, kterou v sobě nosíte.

Ženství vás bere do stavu Duše, stáváte se žitím jako svá Duše - vaše vyšší síla, radost, léčení, láska a milost. Stáváte se stavem milosti.

Ženy jsou opravdovými vládkyněmi, vedoucími své komunity do jejich individuálního vyjádření hluboké lásky, aby mohli všichni žít v dokonalé harmonii se Zemí i jeden s druhým.

Ženství má všechno do činění s tím, že se Ženy dostávají do jejich plné síly, aby se vize pro stvoření naší Nové Země, jejíž část každá z nás nosí v sobě, stala fyzickou realitou, tady a teď.

Muži jsou tady, aby ustanovili a vytvořili světskou strukturu, skrze kterou může tato vize plynout. Např. rytíř nezachraňuje pannu z věže, ale vlastně dostává instrukce od panny, jaké skutky má vykonat, aby prokázal svou odvahu a tím ji získal.

Dnes žijeme v nerovnosti, tzn. v nerovnováze ve všech oblastech lidských životů.

Není tu porozumění, a už vůbec ne prožitek života takového, jaký je, jako hluboké lásky. Tím pádem se řešení neshod, interakce ve vztazích, jak a co jsme sem přišly dělat a být pro sebe a pro své děti, stává nikdy nekončícími boji o moc. Tím vzniká velice málo prostoru pro zažívání a vyzařování naší vnitřní lásky, radosti, léčení a milosti.

Místo toho jsme byly učeny jak si vylévat své city a zažívat sami sebe jako potřebné a zranitelné, spíše než se dostat ke vzpomínce Ženství, a zažívat sebe jako svou nezkrotnou sílu.

Byly jsme učeny, že život je utrpení a boj, nikoli jak přistoupit ke svému hlubokému spojení s energií všeho - Kosmu, což nás vede k odhalení a opravdovému přijetí Daru, který je pro nás v každé naší zkušenosti. A tak prožíváme opravdovou radost a smysl v našich životech.

O KIM

Kim se narodila koncem 1958 a byla jednou z prvních nových
učitelek léčitelství. Byla pionýrkou a vytvářela nová porozumění léčení a vědomí duše, používáním jejího unikátního setu atributů, které napomáhaly k rychlému rozvzpomenutí se toho, kým opravdu jsme a jak se stát svými vlastními učiteli a léčiteli.

V roce 2001 Kim vytvořila "Trans Form" - hluboký, spontánní buněčné, a prožitkové léčení a uvedla novou metodu energetického léčení do její metafyzické praxe léčení.

Kim také vytvořila sympozium "Help Yourself to Healing" (Pomoz si k léčení) v Oxford Union, který Kim odstartoval jako rašící autoritu v oblasti zdraví, léčení, spirituality a vědomí.
Kim byla publikována v mnoha časopisech o zdraví a léčení, např. 'The Evidence for the 6th Sense', by Hazel Courtenay a objevila se i v BBC radiu, v programech jako "Case Notes" a 'Whatever Gets You Through' (Cokoliv tě z toho dostane) a byla citována Annou Ford v jejím programu "The Other Medicine" (Jina medicína).

Ke konci 2011 Kim představila 12 Expressions (12 vyjádření), jejichž energie se pro nás stala k dispozici, abychom se stali novou silou Nové Lidské Formy, našeho Ženství, našeho Mužství.

Kim cítí, že uvidět nebo poznat nesmírnost toho, jak moc jste milování kosmem, jak moc lásky už jste, jak moc lásky vlastně máte pro ostatní a kolik lásky mají ostatní k vám, je podstatou všeho léčení.

Více na: livingasyoursoul.com

WOOMANLINESS I

Začínáme ve středu 12. října, vždy večer od 18-21:30 hodin

(bude tlumočeno do češtiny - Martina Jeličić)

4 setkání během 4 týdnů


DETAILNÍ INFORMACE

TVÁ SÍLA - JAK MŮŽEŠ ZMĚNIŽ SVŮJ SVĚT A SVĚT

 • Přístup ke své vizi, kterou jsem sem dolů přišla přispět a tvořit
 • Vystoupení z emocí zpět ke své síle
 • Co je Tvá duše a jak k ní přistoupit
 • Jak vlastně meditovat - jít do centra všeho / Kosmu

TVÉ PENÍZE - JAK JE JE ZÍSKAT A POUŽÍT

 • Co je ta věc / Tvůj speciální dar, ze kterého jsi sem přišla získat peníze
 • Tvůj vztah k této planetě
 • Sex a co to opravdu je - tvůrčí energie
 • Dávání a dostávání ze všeho

TVÉ MATEŘSTVÍ - JAK SE STÁT SVOU VLASTNÍ MATKOU (JEDINÝ ZPŮSOB JAK BÝT SCHOPNA PEČOVAT A BÝT MAKTOU)

 • Jak vyživit a pečovat o všechny (včetně sebe v rodině / komunitě, stejně tak jako vyživit a pečovat o své děti)
 • Jak skutečně dávat a přijímat v osobních vztazích
 • Jak využívat energii času a prostoru

TVÉ TĚLO - JAK TVOŘIT, BÝT A DOSTÁVAT LÉČENÍ A SÍLU OD SVÉHO TĚLA I PRO NĚJ

 • Co Tvé tělo doopravdy je (jeho energie a jak funguje)
 • Jak vyléčit své tělo a udržovat optimální zdraví a wellness
 • Základy energetického léčení a jak jej dávat svým dětem i rodině
 • Přetvoření nedorozumění ohledně menstruace a měsíce, opravdová výživa a strava, jak jíst a jakou stravu dávat svým dětem


PRAKTICKÉ INFORMACE

PRAKTICKÉ INFORMACE
Setkání jsou vždy ve středu:
12., 19. a 26. října a 2. listopadu
od 18:30 - 21:00 hodin
Rezervace na email:
martina.jelicic@soundtherapy.czCena:
Prosíme o platbu v Eurech
75 EUR za setkání, pokud placeno celkem před začátkem semináře,
tj. 300 EUR.
80 EUR za jednotlivé setkání (pokud placeno před každým setkání).

Platbou prvního setkání si účastnice potvrzují své místo a zavazují se k účasti na celém cyklu
4 setkání.

Všechna setkání začínají v 10 hodin českého času, završí se po 2.5 - 3 hodinách, což umožní prostor pro 30-45 minut k tomu, aby mohla Kim zodpovědět vaše otázky.


Pokud se chcete přihlásit, vyplňte prosím formulář dole, děkujeme.


WOOMANLINESS II

Začínáme 14. září 2022

(bude tlumočeno do češtiny - Martina Jeličić)

4 setkání během 4 týdnů

CO OD KURZU DOSTANETE?
Druhý kurz vás navede k tomu, abyste se staly svými Supersilami (Superpowers).
Jste posíleny, abyste převzaly vedení nad všemi svými životními zkušenostmi.
Začnete vést svůj život.
Berete si zpět svou sílu.

KURZ PROBÍHÁ VE ČTYŘECH SETKÁNÍCH
Jednou týdně po dobu 1 měsíce.

PRVNÍ SETKÁNÍ

JAK PŘIJMOUT SUPERSÍLU (SUPERPOWER) SVÉHO RODNÉHO PRÁVA/PRÁVA ZROZENÍ (BIRTHRIGT)
• Jak se posunout z "posuzování", které nám bere sílu, do naší Supersíly (Superpower) soudnosti - schopnosti udělat naprosto přesné ohodnocení jakékoliv situace, abych vytvořila ty nejlepší výsledky.
• Obsahuje: porozumění vaším vztahům
• Jak se oddělit od Babylonských konstruktů, které nám berou sílu, jako například systém "čaker" a napojit se na Supersílu (Superpower): Léčivého klíče - jak jsou vaše tělo a Kosmos opravdu propojeny.
• 12 vyjádření (expressions) nové lidské formy - energie, ze které jste stvořeny. Tato Supersíla (Superpower) se nám stala dostupná koncem roku 2011 a vytváří fyzické vyjádření a formu Woomanliness (ženství).

DRUHÉ SETKÁNÍ

JAK PŘIJMOUT SUPERSÍLU (SUPERPOWER) SVÉHO TĚLA
• Jak hluboce přijmout a prožít hluboké léčení bezmoci v traumatu či zneužívání
• Jak propustit Sebe z bezmoci v připoutávání se: k menstruaci, k menopauze a k měsíci a stát se Supersílou (Superpower) fyzického Ženství.
• Jak získat přístup k Supersíle (Superpower) hlubokého soucitu - klíči k vaší Ženské síle a smyslu prožitku vaší Duše tady.TŘETÍ SETKÁNÍJAK PŘIJMOUT SUPERSÍLU (SUPERPOWER) SVÉHO SKUTEČNÉHO INTIMNÍHO SPOJENÍ
• Sex, sex, sex, sex a vztahy
• Obsahuje: Co je posvátný sex? Proč vyhledáváme sexuální spojení? Vaše hluboká léčivá síla sexuální intimity.
• Jak se přesunout od ztráty síly v neuspokojivém sexu do vaší supersíly hlubokého, intimního sexuálního spojení.
• Jak sex ovlivňuje intimitu ve všech vztazích
• Orgasmus - mýtus nebo magie? Zábavný nebo léčivý sex, nebo oboje?
• Jak se stát Supersílou (Superpower) svého sexuálního spojení v Ženství.

ČTVRTÉ SETKÁNÍ

JAK PŘIJMOUT SUPERSÍLU (SUPERPOWER) SMĚŘOVÁNÍ/VEDENÍ VAŠÍ DUŠE
• Jak vytvořit svou Lásku, Vzorec Reality vaší Duše (tím pádem uskutečnit tuto realitu vaší skutečností).
• Obsahuje: Jak se přesunout od ztráty síly ve vašich emocích (vaše Ne-Láska, váš Vzor Reality Bez-Duše
• Trans Formovat - váš klíč k osvobození se od všeho, co jste se "naučili" a co vás "učila" společnost, vaše rodina, milenci, přátelé, jak se uvolnit do Supersíly hlubokého pochopení.
• Tuto vytváří hluboké fyzické a psychické léčení, které přijmete a prožijete ze všech svých vztazích a ve všech oblastech svého života. Stojíte v síle svého Ženství.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Termíny


Cena
Prosíme o platbu v Eurech
75 EUR za setkání, pokud placeno celkem před začátkem semináře,
tj. 300 EUR.
80 EUR za jednotlivé setkání (pokud placeno před každým setkání).


Platbou prvního setkání si závazně rezervujete své místo - počet žen v tomto kurzu je omezen pouze na 10, aby byl umožněn prostor pro osobní a individuální otázky.

Platbou prvního setkání studenti potvrzují a zavazují se k účasti na celém cyklu 4 setkání. Cena za všechny může být uhrazena najednou a nebo nejpozději ke konci každého předcházejícího setkání.
Všechna setkání začínají v 10 hodin českého času, završí se po 2.5 - 3 hodinách, což umožní prostor pro 30-45 minut k tomu, aby mohla Kim zodpovědět otázky od účastnic.

Pro více info a rezervace prosím pište na email:
martina.jelicic@soundtherapy.cz
nebo vyplňte formulář na webových stránkách:

Moc se na vás znovu těšíme,

Kim a Martina